லிம் பேர்க்முருன்ம்

தினந்தோறும் 17:00 - 18:00 மணிவரை கோவில் திறந்திருக்கும்

 

⁠⁠⁠செவ்வாய்க்கிழமை

 19:00 பூஜை நடைபெறும்

 

வெள்ளிக்கிழமை

19:30 பூஜை நடைபெறும்

 

ஏனைய பூஜை விடயங்கள்

தரிசனங்கள் குறித்து இவர்களுடன் தொடர்புகொள்ளலாம்.

 

உருத்திரானந்த-

 குருக்கள்   0032 494 923 444

 

சக்திவேல்   0031 633812169

 

சிவகுமாரன் 0031640854656

 

HTML hit counter - Quick-counter.net
DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

08-07-2018 காலை 11 மணிக்கு தேர்த்திருவிழா

 murugantempelheerlen@gmail.com    SNS Bank: IBAN:  NL77SNSB0946587337

KVK reg. nr: 40190345